четвъртък, 23 март 2017 г.

Студенти от ФБМ на семинар „Знание за икономика на знанието“

На 22.03.2017 инж. Койчо Митев проведе семинар на тема "Знание за икономика на знанието" със студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт". Основният акцент на беседата е върху управлението на процесите при защита на интелектуалната собственост при стартиране на нова икономическа дейност. Студентите се запознаха с реални казуси на български производствени фирми, изградили своята национална и международна пазарна експанзия въз основа на защитени интелектуални права върху промишлен дизайн.

Събитието е организирано в изпълнение на дейности по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.
 
Организатор: доц. д-р Даниел Павлов
Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар