понеделник, 20 март 2017 г.

Икономическият факултет на Московския Държавен Университет „Ломоносов“ споделя опит с факултет „Бизнес и мениджмънт“


В периода 12-18 март 2017 проф. дин. Марина Шерешева е ЕРАЗЪМ гост-преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“ по код 041 Business and administration. Тя успешно споделя опита на Икономическия факултет на МДУ „Ломоносов“ с над 100 студенти и докторанти от Факултет „Бизнес и мениджмънт“:

Докторантски семинар на проф. дин. Марина Шерешева на темаChallenges for the applied science to answer the needs of the city branding”.Интерактивни лекции на проф. дин. Марина Шерешева на тема "Marketing risks in branding Russian cities and Russian small firms" с бакалаври от 2, 3 и 4 курс от Факултет „Бизнес и мениджмънт“, както и с входящи чуждестранни ЕРАЗЪМ студенти.


Среща на проф. дин. Марина Шерешева с ученици от ПМГ „Баба Тонка“, избрали факултативно да изучават руски език.Среща на проф. дин. Марина Шерешева с доц. д-р Даниел Павлов и Анастасия Карагенова за предстоящото им посещение по ЕРАЗЪМ+ в Икономическия факултет на МДУ „Ломоносов“ в областта на предприемачеството.


Срещи на проф. дин. Марина Шерешева с ръководството на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за установяване на устойчиво академично партньорство.


Културната програма на проф. дин Марина Шерешева включи посещение на различни културно-исторически места и събития в Русе, В.Търново, Габрово и други.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар