неделя, 21 май 2017 г.

Във ФБМ се проведе секция "Икономика и управление" от СНС`17

На 18. май 2017 г. в Русенския университет се проведоха две паралелни заседания в секция "Икономика и управление" от Студентската научна сесия СНС`17, на които бяха представени общо 16 научноизследователски доклада, разработени от докторанти и  студенти  под ръководството на преподаватели от катедри "Икономика" и "Мениджмънт и бизнес развитие".
Авторите и авторските колективи представиха своите разработки, които предизвикаха интерес и бяха дискутирани със съдействието на модераторите, съответно доц. д-р Павел Витлиемов в зала 2Г.404 и доц. д-р Антон Недялков - 2Б.412.


 
Изнесените доклади обхващаха следната тематика:
 • Изкуствен интелект в сферата на връзките с обществеността при публичните институции, Георги Георгиев;
 • Изследване на системата за управление в Дирекция „Европейско развитие“ към община Русе, Боряна Каменова и Делян Иванов;
 • Изследване и анализ на разходите за труд в индустриалните предприятия и възможности за повишаване на ефективността им, д-нт Диана Янкова;
 • Еврофондове и българската хранително-вкусова промишленост, д-нт Анжела Петрова;
 • Международен опит на големи общини в политика за насърчаване на инвестициите, в т.ч. анализ на успешни инвестиционни стратегии, Яна Колева;
 • How can self-reflection make you a better leader, Велина Миндижова;
 • CACAO PETS – модел за иновативно екопредприемачество, Румен Христов;
 • Мястото на корпоративната социална отговорност в   българската бизнес среда, Есин Вейсалова;
 • Регулирането на навлизането на пазара в България, д-нт Лора Христова;
 • Анализ на административната услуга за издаване на удостоверение за съпруг/а, Гюлсюн Мехмедова и Айлин Мехмед;
 • Анализ на административното обслужване при подаване на молба за придобиване на българско гражданство, Кристина Штирой;
 • Анализ на административна услуга при подаване на заявление за отпускане на еднократна финансова помощ, Нюлфер Ахмедова и Сибел Зекяева;
 • Анализ на административната услуга по възстановяване или промяна на име, Силвия Момчилова и Мелих Акифова;
 • Издаване на удостоверение за сключен брак – административна гледна точка, Симона Петкова и Гюляй Аккъ;
 • Тръжна оферта за инвестиционен проект – подготовка, изработване, характерни особености, Станимир Ганчев;
 • Изследване на управленските информационни системи за производители на хартия, картони и изделия от тях, Ерол Кочан.
 

 
Всички участници получиха грамоти за достойното си представяне в секция "Икономика и управление" от СНС`17. 
Събитието е част от изпълнението на дейности по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

За допълнителна информация:

Организатор: доц. д-р Павел Витлиемов, pvitliemov@uni-ruse.bg

Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар