четвъртък, 11 май 2017 г.

Преподавател от ФБМ участва на международен форум в Ташкент, Узбекистан

На 10.05.2017, по време на пленарен доклад на 3-ия Tashkent
International Innovation Forum и семинар с 52 директори на узбекски
средни училища, в общото представяне на Русенския университет е
включен и Центърът за насърчаване на предприемачеството
Присъстващите официални гости и директори изказаха желание за академично 
сътрудничество с Русенския университет.
Пленарният докладчик (доц. д-р Даниел Павлов) отбелязва, че заслугата за това топло посрещане се дължи на българските строители, които преди 40 години, след голямото земетресение в Узбекистан, пристигат и построяват стотици домове във всеки пострадал регион. И до ден днешен тези блокове са известни като "болгарский поселок" и са сред скъпоструващите постройки в съответния град.За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар