понеделник, 15 май 2017 г.

ФБМ организира секция "Иокномика и управление" в Студентската научна сесия СНС’17

На 18. май 2017 г. от 14:00 ч. в 2Г.404 и 2Б.412 ще се проведат представяния на студенски научноизследователски доклади от секция "Икономика и управление". Докладите са подготвени от 20 студенти и докторанти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" под научното ръководство на преподаватели от катедри "Икономика" и "Мениджмънт и бизнес развитие".


Програма за зала 2Г.404


Програма за зала 2Б.412
За повече информация:
д-р Елизар Станев eastanev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар