сряда, 3 май 2017 г.

Студенти от специалност „Бизнес мениджмънт“ проведоха изнесено занятие в Пристанищен комплекс – Русе ЕАДНа 03 май се проведе изнесено занятие по дисциплината „Интегрирани системи за управление“ на студенти от специалност „Бизнес мениджмънт“ (трети курс) в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД.
Целта на посещението бе студентите да се запознаят със системата за управление,  организацията и работата в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД и по-конкретно със системата за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), като това служи за придобиване на реални знания, умения и компетентности.
            Занятието е свързано с изпълнение на Споразумението между Русенския университет и Пристанищен комплекс - Русе ЕАД от 12.12.2014 г., чрез което и двете страни декларират съгласието си да подпомагат процеса на обучение и реализация на пазара на труда  на студентите от Факултет „Бизнес и мениджмънт“.


Начало на занятието в Управлението на
Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
 Ръководител Сектор „Складово-експлоатационен“ и Представител на ръководството по качество г-жа Диана Калинова запозна студентите със структурата и организацията на работа в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД и системата за управление на качеството, като подчерта, че тяхната организация от 10 години е сертифицирана по БДС EN ISO 9001 от SGS United Kingdom Ltd., а в момента преминава към новата версия на стандарта от 2015 г.


Студентите имаха възможност да разгледат пълния комплект документи на Система за управление на качеството, действаща в Пристанищен комплекс – Русе ЕАД. Запознаха се с политиката и целите по качеството; наръчника по качеството и пълния комплект процедури, технологични, анкетни карти и други формуляри.
Г-жа Зоя Стефанова - Ръководител Сектор „Административно-правен“ към организацията анализира пред студентите предизвикателствата пред системата за управление на качеството и по-конкретно при управление на човешките ресурси.
       Деканът на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ доц. д-р Александър Петков и Ръководителят на Проект 2017-ФБМ-01 – доц. д-р Антон Недялков получиха плакети по повод „150 години Пристанище Русе“ от името на изпълнителния директор – г-н Петър Драгошинов.С благодарности за доброто сътрудничество
      Екипът на дисциплината „Интегрирани системи за управление“ изказва благодарности на Изпълнителния директор – г-н Петър Драгошинов за оказаното съдействие, лично на г-жа Зоя Стефанова и г-жа Диана Калинова за нелеката задача да отговарят на студентските въпроси, както и на самите студенти от спец.  „Бизнес мениджмънт“ за активното участие в занятието.  

В края всички са усмихнати


Занятието е част от изпълнението на дейност „Провеждане на изнесени обучения на студентипо Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

За допълнителна информация:
Организатори:
доц. д-р Александър Петков, apetkov@uni-ruse.bg,
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
Ръководител на Проект 2017-ФБМ-01:
доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар