петък, 17 ноември 2017 г.

Иновационно състезание "Световна седмица на предприемачеството" 2017 по инициатива на ПМГ "Баба Тонка" - Русе с участието на студенти и преподаватели от ФБМ

На 17 ноември 2017 се проведе поредната инициатива на ПМГ „Баба Тонка", гр. Русе с подкрепата на Центъра по предприемачество на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Събитието отбеляза финалното участие на факултет „Бизнес и мениджмънт“ в световната седмица на предприемачеството (13.11.-19.11.2017) под егидата на Junior achievement Bulgaria. Регистрирани бяха 65 участници - ученици от 8. до 12. клас на СУ „Възраждане" гр. Русе, СОЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" гр. Русе и ПГТ „Д-р Петър Берон", Велико Търново, поканени от организаторите от ПМГ "Баба Тонка" гр. Русе.
 
 
Откриването на състезанието бе направено от Зам. ректора по евроинтеграция и международно сътрудничество на РУ „Ангел Кънчев“– проф. д-р Юлиана Попова.
 
 
Основен двигател на събитието бяха клуба по предприемачество „Успешните хора" в Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка" с ръководител г-жа Нели Тихомирова и факултетите „Бизнес и мениджмънт“ и „Природни науки и образование“, представени от доц. д-р Александър Петков, доц. д-р Десислава Атанасова, доц. д-р Свилена Рускова, д-р Милена Тодорова и д-р Ирина Костадинова.
 
 
Проведеното състезание бе под формата на интензивен уъркшоп за младежи от 15 – 19 години. Сформирани бяха тринадесет екипа, които трябваше да представят своите бизнес идеи като PPT презентация по зададена тема: Разработване на бизнес идея, която да допринесат за устойчивото развитие на региона или цяла България.
 

 
Тяхната работа бе подпомогната от менторите, осигурени от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“: Траян Тотев – спец. „Предприемачество и иновации“ (магистър); Ахмед Ахмедов и Ирина Симеонова – спец. „Бизнес мениджмънт“  (бакалавър), Боряна Каменова, Делян Иванов, Христина Коларова и Ралица Ангелова – спец. „Публична администрация“ и Лили Борисова от специалност "Информатика и информационни технологии в бизнеса (ИИТБ) към катедра "Информтика и ИТ", Факултет "Природни науки и образование", РУ "Ангел Кънчев".
 
 
Работата на журито в чийто състав участва и представител на катедра  „Мениджмънт и бизнес развитие“ – гл. ас. д-р Свилен Кунев, доц. д-р Десислава Атанасова – декан на факултет "Природни науки и образование" както и представители на бизнеса: Вихрен Ганев, изпълнителен директор в V Media, Явор Попов, мениджър в Endeavor Bulgaria, Мартина Филипова, дизайн мениджър и Станислав Славев, мултимедиен директор в Studio Underline бе трудна, но удовлетворяваща, заради високито качества бизнес идеи и интересните презентазии. 
 
 
Като краен победител в това оспорвано състезание бе обявен Отбор №2 - „Xhimo balls", в състав: Виктория Пенчева от ПМГ „Баба Тонка" - Русе, Жанина Рафаилова от ПГИУ "Елиас Канети", Милена Петкова от СУ „Възраждане", Елисавета Петрова и Мария Борисова от ПГТ "д-р Васил Берон" - В. Търново. Аспектът, към който те са се насочили е устойчиво земеделие и по-специално продукт от етерични масла.
 
 
Призьори бяха определени и в категориите: „Приложимост", „Иновативност", „Екипност", „Креативност", „Презентиране на идея", „Реклама", „Фирмено лого", които също получиха награди осигурени от факултети „Бизнес и мениджмънт“ и "Природни науки и образование“ на РУ „Ангел Кънчев“ и съответно връчени от техните декани доц. д-р Александър Петков и доц. д-р Десислава Атанасова, както и награди от фирмите участници в събитието също и от "Мусала Софт" ООД.
 
 
Успешният финал на инициативата даде усещането за една добре свършена работа на всички участници както и породи усещането за разкрили се нови възможности за ползотворно сътрудничество между всички заинтересовани предприемчиви хора от различните организации.
 
За контакти: гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар