петък, 3 ноември 2017 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в семинар за подобряване на преподавателските умения и използване на иновативни инструменти

На 02. и 03. ноември 2017 г. в Русенския университет се проведе национален семинар на тема „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ И УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА HEINNOVATE ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА" по проект BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България". Проектът, финансиран от Агенцията по образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия по модул A.2 „Висше образование – Подкрепа за Болонския процес", се изпълнява от Министерството на образованието и науката на Република България в сътрудничество с Центъра за развитие на човешките ресурси (Националната Агенция Еразъм +) и екип от 5-има национални болонски експерти, работещи във водещи български университети, институции и заинтересовани страни в областта на образованието.
По време на своя доклад "HEInnovate  - водеща рамка (инструмент) за иновационна и предприемаческа институция за висше образование. Защо и как?" г-жа Андреа-Розалинде Хофер, експерт в ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) неколкократно посочи доц. д-р Даниел Павлов като лице, към което участниците в семинара могат да се обръщат за консултации.Проф. д-р Юлиана Попова, заместник-ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев", национален болонски съветник и преподавател във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ представи добри практики на Русенския университет относно „Обучение в подкрепа на регионите“.


За контакти: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар