сряда, 29 ноември 2017 г.

Студенти от специалност „Индустриален мениджмънт“ проведоха изнесено занятие в „София Франс Ауто – Русе“ ЕАД

 
На 29. ноември 2017 се проведе изнесено занятие по дисциплината „Мениджмънт на сервизно-дилърската дейност“ на студенти от специалност „Индустриален мениджмънт“ (четвърти курс) в „София Франс Ауто – Русе“ ЕАД.

Целта на посещението бе студентите да се запознаят със самата организация, системата за управление на качеството в „София Франс Ауто – Русе“ ЕАД и по-конкретно с мениджмънта на сервизните дейности, като това служи за придобиване на реални знания, умения и компетентности.

Началникът на Отдел „Сервиз“ г-н Георги Димитров запозна студентите със структурата на организацията, управлението на ремонтно-обслужващите дейности, свързани в интегрирана системата за управление на качеството (ISO 9001) и управление на околната среда (ISO 14001); подчерта, че компанията е активно ангажирана към постигане на удовлетвореност на клиентите, но с мисъл за опазване на природните ресурси, като тяхната организация е една от малкото сертифицирани по БДС EN ISO 9001 и 14001 в сектора „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството“.

Студентите имаха възможност да разгледат документи на система за управление на качеството, действаща в „София Франс Ауто – Русе“ ЕАД. Запознаха се с процедури, технологични, анкетни карти и други формуляри, както и с управлението на операциите в бек офиса.

Г-н Георги Димитров - Началник отдел „Сервиз“ към организацията анализира пред студентите предизвикателствата пред системата за управление на качеството и по-конкретно при управление на удовлетвореността на клиентите.


В края всички са усмихнати


Екипът на дисциплината „Мениджмънт на сервизно-дилърската дейност“ изказва благодарности на: Управителя – г-н Станчо Цонев за оказаното съдействие; лично на г-н Георги Димитров за нелеката задача да обяснява специфичната тематика на Отдел „Сервиз“; г-жа Нели Иванова – успешно защитил дипломант от спец. „Индустриален мениджмънт“ за организацията на изнесеното занятие, както и на самите студенти за активното участие.

Занятието е част от изпълнението на дейност „Провеждане на изнесени обучения на студентипо Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

 

За допълнителна информация:

Ръководител на Проект 2017-ФБМ-01:
доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар