сряда, 8 ноември 2017 г.

Уъркшоп по бизнес анализ и оптимизация на процеси във ФБМ

На 8. ноември 2017 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе уъркшоп по бизнес анализ и оптимизация на процеси. 
Целта на обученията е да се допълнят и обогатят теоретичните знания, които студентите получават в университета с практически примери и казуси и да дадат основите за по-нататъшно им професионално развитие. 

Лектори бяха Мартин Георгиев, Ръководител на отдел “Бизнес процеси”, както и Ивелина Любенова, докторант към катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и  Ръководител на отдел “Управление на качеството” в Еконт Експрес. И двамата са успешно завършили Русенския университет.

Ивелина и Мартин представиха методите и подходите, които използват за оптимизиране на процесите в Еконт Експрес, след което зададоха на присъстващите казус за решаване на конкретен проблем от практиката. Така след лекцията се проведе и уъркшоп, на който участниците имаха възможност да приложат теоричните знания.

На събитието освен студенти присъстваха и преподаватели, както и представители на Предприемаческия център - Ръководител доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Преслава Великова.


За контакти:
Ивелина Любенова, Еконт Експрес, lyubenovaivelina@gmail.com
гл. ас. д-р Преслава Великова, pvelikova@uni-ruse.bg


Снимков материал: доц. д-р Даниел Павлов, Ръководител на Предприемаческия център към РУ "Ангел Кънчев"

Няма коментари:

Публикуване на коментар