сряда, 22 ноември 2017 г.

Преподаватели от ФБМ домакинстваха работна среща между българските участници по проект INNOVENTER

На 22. ноември 2017 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе работна среща между българските участници по проект INNOVENTER. Очаква се резултатите от проекта да допринесат за развитие на социалното предприемачество в областите Русе, Разград и Силистра.
Партньорите споделиха опит от участието си в предходни международни изяви и проекти. Бяха обсъдени текущите работни дейности и се възложиха големи очаквания към екипа на Русенския университет заради неговата основополагаща роля в разработването на учебните материали по социално предприемачество и провеждане на обученията с целевите групи.

Една от основните ползи на проекта е, че ще подобри връзките на Русенския университет със стопански и нестопански организации от региона, страната и чужбина. В работния екип са привлечени ключови участници от Центъра за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет.

За контакти:
доц. д-р Е. Коцев, e-mail: ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар