неделя, 17 юни 2018 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в Юбилейна МНК "Е-управление и Е-комуникации"

В периода 13 - 17 юни 2018 г. в гр. Созопол се проведе 10-та Юбилейна международна научна конференция "Е-управление и Е-комуникации", организирана от Технически университет - София, Центъра за научни изследвания и обучение по е-управление към Стопански факултет.
В конференцията участваха преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев".
Доц. д-р Антон Недялков представи дистанционно своя научен доклад на тема "Проблеми на кадровото осигуряване в дистанционното обучение". Записът от цялото представяне може да се гледа тук (от 9. минута).Гл. ас. д-р Мирослава Бонева води секция 4В "Е-управление в публичната и бизнес сфера" и презентира доклад на тема "Дигиталната трансформация в публичния сектор". Запис от презентацията от 1:21 до 1:49.
За контакти: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар