петък, 1 юни 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участваха в научна конференция в Прага


В периода 30. май - 01. юни 2018 г. в Икономически университет - Прага, Чехия се проведе 6-та международна научна конференция "Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability".


Седем преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представиха колективни и самостоятелни научни разработки, свързани с предприемачество и бизнес иновации:
  • "Key Competencies In Sustainability: Assessment Of Innovative Factors Influencing The Development Of Human Resources In Health Care System" - гл. ас. д-р Ирина Костадинова, проф. д-р Диана Антонова;
  • "Research Of Bulgarian Consumers` Reactions To Organic Foods As A New Product", гл. ас. д-р Милена Тодорова, доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Свилен Кунев;
  • "Approved Model Of Factors, Influencing The Management Process In Developing New Products", проф. д-р Диана Антонова и гл. ас. д-р Божана Стойчева;
  • "Challenges Related To The Digital Transformation Of Business Companies" - гл. ас. д-р Мирослава Бонева.
Представителите на Русенския университет взеха участие в семинари от програмата на конференцията: Pre-conference workshop: Ute Stephan - “How to Get Published in Top Entrepreneurship and Management Journals”; Workshop Education “Education in Innovation Management and Entrepreneurship: Sharing Experiences in Teaching and Learning” и се срещнаха с редактори на научни списания, реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници и с импакт ранг (SCOPUS).
С Ondřej Dvouletý - редактор на научно списание
 "Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies"


 
Изследванията на постдокторантите гл. ас. д-р Божана Стойчева, гл. ас. д-р Ирина Костадинова, гл. ас. д-р Милена Тодорова и гл. ас. д-р Мирослава Бонева са подкрепени по договор на Русенски университет "Ангел Кънчев" с № BG05M2OP001-2.009-0011-С01, „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев", финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.Участието на преподавателите проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р Свилена Рускова и гл. ас. д-р Свилен Кунев е подкрепено от проект по Фонд научни изследвания на Русенски университет "Ангел Кънчев" с № 18-БМ-01 „Приложни изследвания на инструментариума на ко-мениджмънта за постигане на устойчиво развитие”.


За контакти:
доц. д-р Свилена Русковa, sruskova@uni-ruse.bg 
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

1 коментар:

  1. Новината е отразена и в rousse info https://rousse.info/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D1%8A%D0%BD/

    ОтговорИзтриване