петък, 15 юни 2018 г.

Участие на ФБМ и Предприемаческия център в HEInnovate и Третото Младежко Експо, събрало предприемчиви ученици и студенти от различни държави

На 14. и 15. юни 2018 г. се проведе Международната конференция, посветена на иновациите във висшето образование и събра в Русенския университет повече от 150 представители на академичната общност от европейски университети, предприемачи, политици и екипи от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ в Европейската комисия. Форумът бе организиран от Европейската комисия в партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Министерството на образованието и науката.
Партньорски обучителни семинари в първия ден дадоха възможност за установяване на контакти между представители на академичните среди и стартиращи компании от Европа. Участниците се фокусираха върху две от измеренията на HEInnovate: „Подготовка и подкрепа на предприемачите", с модератор Емилиян Енев от Startup Factory и „Предприемаческото преподаване и учене", с модератор д-р Ирина Костадинова от Факултет Бизнес и мениджмънт.


Седем студенти от Предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ получих възможност да представят своите бизнес идеи. На техния щанд лично дойде г-н Георги Димитров от Европейската комисия.

По време на Третото Младежко Експо повече от 10 русенки училища получиха възможност да представят своите бизнес идеи, като някои щандове бяха посетени от г-н Георги Димитров.

За пръв път в Третото Младежко Експо участваха и студентски формации от други държави представящи своите предприемачески идеи.
Сподели се и опита на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за насърчаване на социалното предприемачество и създаването на междупоколенчески семейни бизнеси, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес: http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2017/10.%20Pavlov_Sheresheva_Perello.pdf
Участниците изказаха високо мнение за дейностите в Русенския университет за насърчаване на предприемачеството.
 
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар