петък, 8 юни 2018 г.

Преподаватели от катедра "Икономика" изнесоха лекция за криптовалутите пред ученици от ПГИУ "Елиас Канети"

На 08. юни 2018 г. в хотел "Рига" се проведе семинар на тема "От спестовно дружество "Гирдап" до криптовалутите". Семинарът е част от проекта "От началото на банковото дело в Русе до криптовалутите - традициите и визионерството през погледа на русенските ученици и студенти, бъдещи лидери в икономиката и финансите". Проектът се осъществява по програма „Знание и растеж”, реализирана от Фондация „Русе - град на свободния дух, с подкрепата на Фондация „Еконт”. Идеята обединява усилията на Фондация „Бряг” и партньорите по проекта Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети”, РУ „Ангел Кънчев”, РБ „Любен Каравелов”, Държавен архив -  Русе и Регионалния инспекторат по образование.


В лекцията си "Криптовалутите: временен хит или бъдещето на финансовата система" гл.ас. д-р Елизар Станев и гл.ас. д-р Александър Косулиев запознаха десетокласниците с историята на криптовалутите. Бяха представени видовете криптовалути и техническите, икономическите и правните предизвикателства пред развитието и разпространението им. Разгледана беше ролята им като средство за разплащане в ежедневието и в интернет, като евентуална нова система за междубанков сетълмънт и като средство за финансирне на фирмите, алтернатива на традиционното финансиране посредством акции и облигации. Лекцията завърши с въпроси и дискусия.
За контакти: гл. ас. д-р Александър Косулиев, akosuliev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар