сряда, 27 юни 2018 г.

Достойно представяне на Русенския университет в работна среща – дискусия по проект INNOVENTER.EU

В периода 26-27 юни 2018 в София се проведе двудневен интензивен работен семинар на тема „Обучителна програма по социално предприемачество по проект INNOVENTER.EU“ по проект INNOVENTER с над 30 представители на държавни институции, учители и преподаватели, работодатели и предприятия на хора с увреждания. Националната федерация на работодателите на инвалиди (водещ партньор на проектния консорциум INNOVENTER) представи основния замисъл на учебната програма. Русенският университет „Ангел Кънчев“, като единствен академичен участник в международния консорциум, отговори на възникналите въпроси от страна на участниците.


Полезен поглед към обучителната програма “INNOVENTER” по социално предприемачество бе поднесен от Prof Jef Tavernier (бивш Министър на Здравеопазването на Белгия и преподавател в наблюдаващия партньор – VIVES, Белгия). Другият представител на VIVES – Prof Ron Beirens обогати семинара с представяне на добри практики/казуси за социално предприемачество, начини за придобиване на знания, умения и компетентности по предприемачество – през опита на Белгия; разлики предприемач-социален предприемач.


Дискусията протече по обхвата и методиката на обучителната програма по социално предприемачество по проект INNOVENTER.EU Всички участници поднесоха насърчаващи препоръки и допълнения към обучителната програма по социално предприемачество INNOVENTER, обучителните материали и интерактивната форма на обучение с пожелание за успешен старт на обученията.
 
По време на експертната среща Ръководителят на предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (доц. д-р Даниел Павлов) представи и иновативните методи във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за насърчаване на социалното предприемачество и създаването на междупоколенчески семейни бизнеси, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес:
 
Участниците изразиха своя интерес към мобилната платформа за електронно обучение по социално предприемачество, намираща се на сайта INNOVENTER.EU и споделиха своето желание да участват и в следващи инициативи по проекта. През есента на 2018 се планират първите обучения по представената учебна програма.

 
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар