събота, 30 юни 2018 г.

Екип на Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет участва в лятно училище „2nd Summer School SUSTAINABLE ECOSYSTEM THROUGH RESPONSIBLE UNIVERSITY-BUSINESS COLLABORATION“, 24-30.06.2018, в гр. Марибор, Словения

Източник: https://maribor-pohorje.si/official-information/authors-rights.aspx
Двама студенти от специалност „Публична администрация“ към катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ на Русенски университет “А. Кънчев“ бяха селектирани за участие във второто международно лятно училище за „Корпоративна социална отговорност в гр. Марибор, (Словения) по проект Edu4Society – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности”.  Те бяха избрани сред 14 кандидати от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“, в резултат на успешното им участие в продължилото 10 седмици мобилно обучение, осъществено от преподаватели на Университет „Политехника“ – Букурещ, Румъния и Университета в Марибор, Словения.Високата оценка, която получиха през септември 2017 г. преподавателите д-р Свилен Кунев и д-р Ирина Костадинова от катедра „МБР“, за участието си като лектори в първото лятно училище в „Политехника“ – Букурещ, бе основанието за нова покана от страна на координатора на проекта, доц. д-р Елена Флеака от Факултет „Предприемачество, бизнес инженеринг и мениджмънт“, Букурещ. Тематиката, на която водещи бяха двамата преподаватели, беше развитието на казуса с „Концерна Фолксваген“ и връзките в индустрията“.  20-те участници в обучението от Словения, Румъния и България, с интерес анализираха тригодишната полемика, според която в коли на
Фолксваген бе намерено устройство, което ограничава работата на системите за пречистване, карайки ги да работят с пълна мощност само при проверка на съответствието с изискванията за опазване на околната среда. Двигателите от типа EA 189, са тези, при които е открито голямо разминаване на нивото на вредните емисии при пробни измервания и при реалната работа на двигателя. Механизмът, разработен от "Фолксваген", разпознава кога превозните средства са подложени на тестове и занижава показанията за вредни емисии. При ежедневна употреба контролът върху вредните емисии се изключва. Според закона Clean Air Act въпросният софтуер е със статут на defeat device.


Трети преподавател на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ в Марибор бе проф. Диана Антонова. Тя представи и дискутира с разделените на смесени международни екипи студенти, шестте бизнес практики и модели на корпоративна социална отговорност. Обучаваните, търсеха сами решения в собствените си страни на популяризиране  на каузи; маркетингови модели, обвързани с каузи; примери за корпоративен социален маркетинг и корпоративна филантропия; социално отговорни практики и проявления на доброволчески участия на корпоративни служители.
Други участници в шестдневния форум бяха домакините от Университета на Марибор (Словения); Университет Политехника, Букурещ (Румъния); и експерти от бизнеса - представители на компания АVANTERRA чрез нейния генерален директор – Михай Паскади, Румъния; Институтът за развитие на социалната отговорност (IRDO) и Компанията “Eco Green Apple” от Словения.
          Мениджърите на Eco Green Apple запознаха присъстващите с философията на фирмата, чието портфолио включва производството на биологични продукти, продукти за многократна употреба и технология за намаляване броя на пластмасовите опаковки. Те показаха филм за организацията на своите магазини с "Нулеви отпадъци" (без отпадъци), в които се предлагат изключително орга­нични и вегански продукти, които не са тествани върху животни.
          Най-голям интерес предизвика работният семинар на почетния професор д-р Матиаш Мулей от Факултета по икономика и бизнес на Университета в Марибор и основател на IRDO. Той представи основните възгледи на създадената от него системна теория и теория за хармо­ничната цивилизация (Systems theory and theory of harmonious civilization).
Източник: https:// IRDO (www.irdo.si)


          Генералният мениджър на Института за развитие на социалната отговорност – Словения, г-жа Анита Храст презентира основните програми на IRDO (www.irdo.si). Тя разказа как се работи в Института по създаването на националната стратегия за социална отговорност на Словения, документ, който предстои да бъде внесен за първо разглеждане в парламента на страната. Тя отправи покана към участниците да се включат в конференцията по проблемите на устойчивото регионално развитие, която ще проведе през септември организацията.
          Работата в лятното училище даде възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъ­щест­ви успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област. На самите студенти, дипломанти на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ - Делян Иванов и Боряна Каменова, обучението предостави шанс не само да се обогатят чрез натрупване на нови знания и умения, но и възможност да работят в екипно в международна среда, позволяваща им да установят както професионални, така и нови лични контакти със свои колеги от Словения и Румъния.Като добър финал на лятното училище се получи поканата от домакините на събитието в лицето на Младен Кралич, завеждащ международния отдел на Мариборския  университет за продължаване на доброто сътрудничество между двата университета чрез изготвяне на съвместен проект по Социално предприемачество.

За контакти и повече информация:
гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269


Няма коментари:

Публикуване на коментар