вторник, 17 юли 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" запознаха разградски бизнесмени с подготовката за обучение в социално предприемачество чрез проект INNOVENTER (D2.2.3)

На 17. юли 2018 г. ръководителят на проект INNOVENTER за Русенския университет – доц д-р Емил Коцев заедно с доц. д-р Даниел Павлов представиха на бизнесмени от Разград конкретни възможности за обучение в социално предприемачество. С приоритет се обсъдиха следните текущи постижения:
DEV 3.2.1 Учебна програма за иновативни професионални обучения по предприемачество.
DEV 3.2.2 Съдържание на учебната програма за иновативни професионални обучения по предприемачество.
DEV 3.2.3 Ръководство за обучители за иновативни професионални обучения по предприемачество.
DEV 3.2.4 Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF).
DEV 3.2.5 Работни срещи с експерти и обратна връзка
DEV 4.2.1 Онлайн платформа www.innoventer.eu
DEV 4.2.2 Мобилна платформа за обучение www.innoventer.eu
DEV 4.2.3 Обучителен инструментариум за МСП
DEV 4.2.4 Подкрепяща база данни
DEV 4.2.5 Семинари с обучители и обратна връзка

В неформални разговори се затвърдиха контактите между бизнесмените и двамата академични представители, с което се подобри подготовката за предстоящите обучение по проект INNOVENTER през учебната 2018/2019 г. Срещата протече бодро и с подкрепящ дух!

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар