понеделник, 9 юли 2018 г.

Представители на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ проведоха уникално мероприятие по проекта за социално предприемачество INNOVENTER

На 09. юли 2018 г. представители на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ към ФБМ проведоха в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр.Русе, уникално по рода си мероприятие (D4.2.1) по проекта за социално предприемачество INNOVENTER. В него участваха 44 учители, които поднесоха своите експертни оценки относно изискванията към обучение чрез електронен портал и мобилна платформа innoventer.eu . Натрупаният опит ще бъде споделен с останалите участници в проектния консорциум, за да подготвят и те подобни срещи с представители на образователния сектор.

По време на официалното откривана в зала „Добродетел“ Ръководителят на проекта (доц. д-р Емил Коцев) представи на учителите целите, задачите и очакваните резултати от проект INNOVENTER. В продължение доц. д-р Даниел Павлов представи сайта на проекта с учебните материали, които бяха обект на дискусия, съгласно изискванията на Националната квалификационна рамка, както и възможностите за последващи обучения, съгласно разпоредбите в Наредба 12.

Учителите прегледаха учебните материали в компютърната зала на Предприемаческия център на ПГО „Недка Иван Лазарова“ и потвърдиха, че са приложени нужните образователни изисквания в електронния портал, разработен в INNOVENTER.EU , както и характеристиките на мобилната обучителна платформа  удовлетворяват нужното удобство за изпълнение на образователните цели. Учителите поднесоха и препоръки към обучителния процес, когато в целевата група са средношколци.

В заключителната сесия инж. Диана Иванова (Директор на ПГО „Недка Иван Лазарова“) представи и опита на учителския колектив в стимулиране на средношколците да търсят своята реализация в региона, вместо да емигрират. Ръководителят на Предприемаческият център на Русенският университет (доц. д-р Даниел Павлов) отново заяви, че ПГО „Недка Иван Лазарова“ има уникални конкурентни предимства да допринесе за превръщането на Русе в модна столица на България, както е било по времето на Русчук.

Попълнените въпросници бяха основанието всеки учител да получи и сертификат, с който да се потвърди участието му като експерт относно изискванията към обучение чрез електронен портал и мобилна платформа по проект INNOVENTER. Церемонията на тяхното връчване се проведе на фона на филми, в които ученици от ПГО „Недка Иван Лазарова“ представяха своите модни виждания.
Да пожелаем успех на предприемчивия дух на учителския екип в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе!

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар