четвъртък, 19 юли 2018 г.

Предприемаческият център на Русенския университет включва ТИТАН ЕООД като пример в международен научен проект за изследване на скрити шампиони

На 19. юли 2018 г. ръководителят на предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) и доц. д-р инж. Тихомир Тодоров (Управител на ТИТАН ЕООД, https://www.titan-rs.com/ ) обсъдиха интересна информация за успеха на ТИТАН ЕООД и описаха редица фактори за бъдещото развитие на фирмата, сред които: самодисциплина, научност, взаимоподкрепа, лоялност и др. 

Това е поредната среща между двамата ръководители, с която те предприемат конкретни стъпки за разпространение на информация за ТИТАН ЕООД като национален лидер сред малките и средни предприятия за автоматизация и роботизация на производството за единични нестандартни машини, както и оптимизация на производствения процес.
Опитът на ТИТАН ЕООД ще бъде споделен с научни работници от 20 европейски държави в рамките на проект Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs, по който Предприемаческият център на Русенския университет е партньор и ще представя България.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар