неделя, 1 юли 2018 г.

Преподаватели от Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ участваха в международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии“

В периода 29. юни – 01. юли 2018 г. се проведе Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, организирана от Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията – България, ВВМУ,,Н. Й. Вапцаров“ – Варна, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Пермски национален изследователски политехнически университет – Русия и Институт за повишаване на квалификацията-РМЦПК-Русия под патронажа на г-жа Мария Габриел – европейски комисар по цифрова икономика и общество.

Преподаватели от Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ взеха участие с разработени доклади в контекста на промените в цифровата икономика както следва:
Гл. ас. д-р Мирослава Бонева – „Цифровата бизнес трансформация – прояви и перспективи“
Гл. ас. д-р Ирина Костадинова, проф. д-р Диана Антонова – „Оценяване на мотивацията като елемент на емоционалната и социалната интелигентност в организационен контекст“
Гл. ас. д-р Божана Стойчева – „Методи за набор и подбор в сектор сценично изкуство“
Гл. ас. д-р Игор Шелудко – „Подходи за организация на функциите за доставка в българските МСП в производството на мебели“
Гл. ас. д-р Свилен Кунев и бак. Александра Караиванова –  „Изграждане на система от критерии и показатели за оценка на резултати на производствени работници“
По време на конференцията се осъществиха контакти с представители на други висши учебни заведения, членове на Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията и се обсъдиха възможности за бъдещи съвместни дейности и участие в научни форуми.


За контакти:
Гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
Гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg Няма коментари:

Публикуване на коментар