петък, 28 септември 2018 г.

Състезание на тема „Pro Bono професионалисти и учени в училищата – програми за социална отговорност”, организирано от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"

На 28. септември 2018 г. в Канев център се проведе състезание на тема „Pro Bono професионалисти и учени в училищатапрограми за социална отговорност”. Събитието е финална част от мултипликационно събитие „The strategic relevance of sustainability collaboration between university-industry-government” по проект Edu4Society„Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности” с проектен координатор за България – д-р Ирина Костадинова и част от програмата на инициативата „ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018 – РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“.


Форумът бе открит от Ръководителя на Дунавския център за трансфер на технологии към Русенски университет „А. Кънчев“ – д-р Свилен Кунев. Той представи формата на състезанието, участниците и членовете на журито, което оценява работата на студентите и учениците. Приветствия към участниците и гостите  бяха отправени от проф. д-р Елена Флеака от Университет Политехника, Букурещ (Румъния)  – координатор на международния проект Edu4Society, а от името на домакините – от доц. д-р Александър Петков, декан на факултет „Бизнес и мениджмънт“. Гост на форума бе проектният координатор на Международен проект  Project InoLearn 4 BEEs 2017-2000 с участието на Русенския университет - проф. д-р Богдан Флеака от Университет „Политехника - Букурещ, Румъния. Водещ на състезанието бе проф. д-р Диана Антонова, водещ преподавател по дисциплината „Корпора­тивна социална отговорност“ към катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ с ръководител доц. д-р Милена Кирова. В състезанието премериха сили представители на десет училища от градовете Русе, Враца, Тутракан, Бяла и Ветово, както и студенти от Бизнес факултета - специалности „Индустриален мениджмънт“, „Бизнес мениджмънт“, „Публична администрация“, „Маркетинг“ , „Икономика“ и „Информатика и информационни технологии в бизнеса“.


Форматът на състезанието бе построен на евристичен игрови подход и осъществен на две сесии, стимулиращи и развиващи креативността и творческото мислене в екип на участниците чрез две конкретни задачи – конструктивно управление и създаване на идея за нов продукт. Регламентът на състезанието изискваше формирането на десет смесени екипа от ученици и студенти (представени по-долу по ред на регистрацията им за участие), които трябваше да представят своите решения на генерираните ad hoc задачи за фиксирано време. Ментори на отборите, бяха студенти от III и IV курс на факултет „Бизнес и мениджмънт“: Петя Петрова 3к. БМ; Айшегюл Мюмюн - 4к. ПА; Станислава Илиева – 4к. ИМ; Есра Мустафа - 4к. ПА; Анастасия Виткова – 4к. БМ; Севжaн Ахмедова – 4к. БМ; Виктор Христов – 4к. ПА; Хюлия Ахмедова – 3к. Икономика; Силвия Ганчева - 3к. ПА; Катерина Иларионова - 3 к. от ПА. 


Шестдетте участника в състезанието бяха от следните учебни заведения:
        СУ "Васил Левски"- гр. Ветово
        Средно общообразователно училище "Йордан Йовков" гр. Тутракан

Езикова Гимназия „Йоан Екзарх“ – гр. Враца
СОУ „Възраждане“ – гр. Русе
ПМГ „Баба Тонка“ – гр. Русе
Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе
Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе
СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе
СУ „Панайот Волов“ - гр. Бяла
Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „А. Кънчев“.

Десетчленното жури имаше за цел  да оцени максимално обективно по 10-то бална система участниците, чрез използването на условните виртуални парични единици на Университета „Рувети“ по критериите: креативност, работа в екип, бързина и точност на формулираните решения.
Оценки поставяха и самите участници, като имаха право да откупуват с „Рувети“  идеите, които самите те са харесали най-много. Като оценители се изявиха: доц. д-р Александър Петков – декан на ФБМ; доц. д-р Павел Витлиемов - зам. декан на факултет „Бизнес и мениджмънт“; Траян Тотев – член на Общински съвет – гр. Русе,  както и учителите: Петя Димитрова (СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – Русе); Албена Кирова (СУ „Панайот Волов“ - гр. Бяла), Даниела Цонева (ПГИУ „Елиас Канети“–  Русе), Пенка Иванова (СОУ "Йордан Йовков" Тутракан); Магдалена Георгиева (СОУ „Възраждане“ – Русе), Андреана Зачева (СУ "Васил Левски"- Ветово) и Илияна Христова (АЕГ „Гео Милев“ – гр. Русе). 
Готови да окажат помощ във всеки един момент бяха и учителите : Цветелина Георгиева (СОУ „Възраждане“ – Русе), Албена Томова (ПЕГ „Йоан Екзарх“ – гр. Враца), Марияна Джинова (СУ „Панайот Волов“ - гр. Бяла) и Иван Радойски (СУ "Васил Левски"- Ветово).

На комплексните победители според журито и участниците на първите три призови места бяха поднесени специални награди, предоставени от проекта „Нощ на учените 2018  - Русенски университет“. Те бяха  връчени от зам.- ректора по НИД на Русенски университет „Ангел Кънчев“- проф. д-р Диана Антонова и доц. д-р Александър Петков - декан на факултет „Бизнес и мениджмънт“.  Всички състезатели получиха сертификати за участие. Отличени бяха и учителите на представилите се отбори.

Комплексни екипи – победители:
I-во място – Яна Куцарова (СОУ "Йордан Йовков"- Тутракан); Боян Тодоров (СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“– Русе; Виктория Даскалова (ПМГ „Баба Тонка“– Русе); Константин Илиев (АЕГ „Гео Милев“– Русе); Йордан Станев (СУ „Панайот Волов“- Бяла) и Светлозар Пламенов (студент от 3 курс спец. Бизнес и мениджмънт при ФБМ на Русенски университет)
II-ро място – Михаела Тошкова (АЕГ „Гео Милев“– Русе); Свилен Тодоров (СУ „Възраждане“- Русе); Кристиян Митев (ПМГ „Баба Тонка“– Русе); Хрисимира Христова (ПЕГ „Йоан Екзарх“- Враца); Бояна Рашкова – 3 курс спец. Бизнес и мениджмънт и Хюлия Ахмедова -3 курс спец. Икономика на ФБМ на Русенски университет);
III-то място – Денислав Маринов (СОУ „"Йордан Йовков" Тутракан); Люба Михнева (ПГИУ „Елиас Канети“–  Русе); Мехмед Сеферов (СУ "Васил Левски" - Ветово); Ивелина Андреева Станева (СУ „Панайот Волов“ - Бяла); Никол Цветанова (ПЕГ „Йоан Екзарх“ - Враца) и Таня Георгиева (студент от 3 к. спец. Бизнес и мениджмънт при ФБМ на Русенски университет)
 
Цялото събитие бе подкрепено от ръководството и членове на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ и „Център за насърчаване на предприемачеството“ на Русенски университет. 
За контакти и повече информация:
доц. д-р Свилена Рускова -  sruskova@uni-ruse.bg; тел.: +359878 357711
гл. ас. д-р Милена Тодорова - mtodorova@uni-ruse.bg; тел.: +359878 519 844
гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269

Няма коментари:

Публикуване на коментар