събота, 1 септември 2018 г.

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" инициира международна научноизследователска мрежа INTERGEN

На 01. септември 2018 г. в Русенския университет се положи началото на международна научноизследователска мрежа INTERGEN (The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs) .
Научноизследователската мрежа INTERGEN e предприема действия за изследване на междупоколенческите семейни бизнеси като инструмент за управление на предприемаческия стрес.

На поканата се отзоваха учени от България, Албания, Полша, Румъния, Русия и Сърбия. Очаква се резултатите от проекта да допринесат за подобряване обучението по предприемачество и да разкрият нови възможности пред обучаемите. Първите контролни проучвания ще бъдат сред студенти от специалности на Русенския университет - Бизнес мениджмънт и Технология и управление на транспорта.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар