петък, 28 септември 2018 г.

Представяне на научно партньорство на докторант от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и ДИАНЕЛ ЕООД

На 28. септември 2018 г. докторант Нели Рашева взе активно участие в Нощта на учените в Зала 2 на Канев Център на Русенски университет "Ангел Кънчев", съчетано с международната инициатива "The strategic relevance of sustainability collaboration between university-industry-government" по проект www.edu4society.eu.

Докторант Нели Рашева представи сътрудничеството между научни изследователи (от една страна в нейно лице и научния ѝ ръководител доц. д-р Даниел Павлов) и представител на бизнеса от друга страна - предприемачът  г-н Диан Тамахкяров - собственик на ДИАНЕЛ ООД. По време на дисертационните проучвания, свързани с управлението на фирмения растеж чрез права върху интелектуална собственост (предимно търговска марка), г-н Тамахкяров споделя своя опит, а неговите достижения са отразени и в докторантския колоквиум "Комуникационна политика и управление на комуникацията", под ръководството на проф. д-р Диана Антонова.

Представянето на ДИАНЕЛ от Нели Рашева предизвика интерес сред присъстващите и г-н Тамхкяров подробно отговори на възникналите въпроси като сподели формулата за своя предприемачески успех:
 - качествени продукти, пазарно защитени чрез търговска марка;
 - привличане и адекватно отношение към високоспециализирани кадри.

Да пожелаем успешно продължение на представеното сътрудничество между бизнеса и катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", чрез което да се подпомогне дейността и на други родни предприемачи.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар