сряда, 19 септември 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Менидмънт и бизнес развитие" обсъждаха проблеми на социалното предприемачество в Кипър

На 18. и 19. септември 2018 г. по време на третата работна среща по проект INNOVENTER.EU в Кипър се обсъдиха различни възможности за подобряване на обучението по социално предприемачество в няколко държави в Югоизточна Европа. По проекта предстоят пробни обучения с обучители от различни държави. Представителите на Русенския университет - доц. д-р Емил Коцев и доц. д-р Даниел Павлов запознаха партньорите с нивото на подготовката в Русе, Разград и Силистра, което се възприе като модел за подражание от останалите партньори.


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар