петък, 21 септември 2018 г.

Преподаватели от Русенския университет проведоха обучение в Кипър

На 20. и 21. септември 2018 г. по проект INNOVENTER.EU представители на Русенският университет проведоха обучения на своите международни партньори по теми, свързани с насърчаване на Социалното предприемачество:
- доц. д-р Емил Коцев - Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"
- доц. д-р Даниел Павлов - Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"
- проф. д-р Станка Дамянова - Филиал Разград на Русенски университет "Ангел Кънчев"
- доц. д-р Диана Железова - Филиал Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев"
- гл. ас. д-р Миглена Пенчева - Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"

Обучаемите бяха от различни държави, участници в проект INNOVENTER - Албания, България, Гърция, Македония и Кипър.За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар