четвъртък, 5 декември 2019 г.

Подписани са споразумения за обучения по социално предприемачество с 9 гимназии от Разград

На 05. декември 2019 г. в гр. Разград се проведе среща с  директори от област Разград, чиито училищни колективи взеха активно участие в обученията по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER заедно с Русенския университет "Ангел Кънчев".
Основният акцент на събитието е подписване на споразумения за обучения по социално предприемачество, като продължение на проект INNOVENTER  за подбрани ученици от следните училища със съответните директори:
  • ПГССXВТ „Ангел Кънчев“ - Венета Наковска;
  • ПГТС „Христо Смирненски“ - Димитричка Ангелова;
  • Директор ПГО „Ст. Н. Спасо-Еленина“ - Красимира Петкова;
  • ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - Мануел Василев;
  • НПТГ „Ш. Петьофи“ - Нешка Христова;
  • ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ - Ниязи Ниязиев;
  • ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ - Пейчо Георгиев;
  • ПГХТБТ „Мария Кюри“ - Стойчо Стоев;
  • ПГИ „Роберт Шуман“ - Христина Панчева.
Истинска гордост е да се общува с директори от област Разград, чиито училищни колективи взеха активно участие в обученията по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER заедно с Русенския университет "Ангел Кънчев"! 
Благодарности и на проф. дн Станка Дамянова за топлия прием!
 
За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар