вторник, 3 декември 2019 г.

Официално подписване на меморандуми за сътрудничество между Факултет "Бизнес и мениджмънт" и две професионални гимназии от Русе

На 02. и 03. декември 2019 г. преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет проведоха срещи с директорите две професионални гимназии, на които тържествено бяха подписани меморандуми за сътрудничество.
Доц. д-р Емил Коцев, преподавател във висшето училище и ръководител на проект INNOVENTER написа в личния си facebook-профил: "Ако има път за подобряване на резултатите в образованието на нашите деца, той със сигурност минава през партньорство и взаимодействие между ангажираните с проблема институции."
Официално подписване на Меморандум за сътрудничество на факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет и Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова", Русе.Тържествено подписване на Меморандум за сътрудничество на факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет и Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване, Русе.
За контакт: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар