четвъртък, 12 декември 2019 г.

Доц. д-р Милена Кирова е новоизбраният декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 12. декември 2019 г. се проведе Общо събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт".
След тайно гласуване бяха избрани за мандат 2019 - 2023 г.:
 • доц. д-р Милена Кирова за декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт";
 • проф. д.н. Красимир Ениманев и доц. д-р Наталия Неделчева, съответно за председател и заместник-председател на Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт";
 • 28 членове на новия Съвет на Факултет "Бизнес и мениджмънт".
Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт" излъчи номинации за: членове на Академичен съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев", както следва:
 • проф. д-р Диана Антонова
 • доц. д-р Милена Кирова
 • доц. д-р Александър Петков
 • доц. д-р Антон Недялков
 • доц. д-р Мими Корнажева
 • доц. д-р Павел Витлиемов
 • проф. д.н. Дянко Минчев
 • доц. д-р Людмила Михайлова
 • гл. ас. д-р Даниела Йорданова от квотата на нехабилитираните преподаватели.
Доц. д-р Камелия Асенова е номинирана за член на Контролен съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев".
За контакт:
доц. д-р Антон Недялков - председател на днешното заседание, anedyalkov@uni-ruse.bg
доц. д-р Камелия Асенова - председател на комисията по подготовка на изборите във ФБМ, kassenova@uni-ruse.bgНяма коментари:

Публикуване на коментар