събота, 7 декември 2019 г.

Междупоколенчески бизнес планове бяха представени от студенти

На 07. декември 2019 г. се проведоха забавни изпити чрез междупоколенчески бизнес планове (INTERGEN) на студенти от специалности на Русенския университет "Ангел Кънчев": "Бизнес мениджмънт", " Социални дейности", "Технология и управление на транспорта".
Студентите представиха и защитиха своите разработки пред преподавателите от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Ирина Костадинова.


За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар