четвъртък, 12 декември 2019 г.

Още две средни училища от Русе сключиха споразумения за сътрудичество

На 12 декември 2019 г. след успешното приключване на проект INNOVENTER още училищни колективи потвърдиха готовност да продължат съвместните обучения на ученици по социално предприемачество заедно с Русенския университет "Ангел Кънчев".
Сключените споразумения са с:
- Добромира Николова, директор на СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе.
- Станислав Георгиев, директор на СУ „Възраждане“, гр. Русе.За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар