вторник, 17 декември 2019 г.

Перспективна среща за продължение на обученията по социално предприемачество с ПГИУ "Елиас Канети" – Русе

На 17. декември 2019 г. се проведе перспективна среща за продължение на обученията по социално предприемачество с ПГИУ "Елиас Канети" – Русе чрез Русенския университет „Ангел Кънчев“По време на тържествената среща Ръководителят на предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – доц. д-р ик. Даниел Павлов и г-жа Анелия Георгиева - директор на ПГИУ "Елиас Канети"  обсъдиха възможностите за обучения по социално предприемачество в продължение на европейския проект INNOVENTER. В предходното му проиграване учениците от ПГИУ "Елиас Канети" активно си взаимодействаха с други средношколци от област Русе и показаха ясно желание за бъдещи участия в подобни обучения.


По време на срещата доц. д-р Емил Коцев пое ангажимент за конкретни инициативи, с които да се подпомогне учебния процес.
Като финал на разговорите се подписа и Споразумение, което дава най-общата рамка за устойчиво сътрудничество между ПГИУ "Елиас Канети" и Предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за създаване на условия, при които младите да избират родината си, вместо да емигрират.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlvo@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар