понеделник, 20 септември 2021 г.

ФБМ посрещна над 130 първокурсници в редовна форма на обучение


На 20. септември 2021 г. се откри тържествено новата академична 2021-2022 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев". Деканското и катедрените ръководства, както и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" приветстваха първокурсниците, избрали да продъжат своето образование в специалности: "Индустриален мениджмънт", "Бизнес мениджмънт", "Социални дейности", "Икономика", "Европеистика и глобалистика" и "Евроатлантическа и глобална сигурност".Новината подготвиха: доц. д-р Антон Недялков, зам.-декан по учебната работа; д-р Милена Тодорова и д-р Мирослава Бонева 

Няма коментари:

Публикуване на коментар