вторник, 21 септември 2021 г.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" е предпочитан партньор в обучението по предприемачество в ПЧСОУ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

На 21.09.2021 г., Ректорът на Русенския университет подписа рамков договор с ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ - РУСЕ, който включва и привличането на научни работници като гост-лектори в обучението на средношколците. 

През учебната 2021/2022 година в профилираното обучение по предприемачество в ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“ се включват преподаватели от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ към Факултет "Бизнес и мениджмънт".За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар