четвъртък, 30 септември 2021 г.

Първа работна среща (kick-off) на комитетa за защита на равните права между жени и мъже в науката (GEPI)

На 30. септември 2021 г. се проведе първата работна среща за запазване на равните възможности между мъже и жени за научно развитие. Предварителните проучвания по международния изследователски проект ATHENA (програма HORIZON 2020) показаха, че в Русенския университет над 54% от ръководните позиции (на ниво катедра, факултет и университет) са заети от жени.


Основни документи, върху които стъпва идейната рамка на Проект ATHENA-H2020 са:

-EUR-Lex: Директива 76/207/ЕИО на Съвета относно равното третиране на мъжете и жените.

-Европейска комисия: Стратегически ангажимент за равенство между половете.

Възможностите за научни публикации и кариерно развитие в Русенския университет са изградени съгласно законодателството на Република България и премахват всякакви предварителни предпоставки за дискриминация към жени и мъже.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

1 коментар:

  1. Дано се приключи вече с този вирус и всичко да е нормално, и за студенти, и за преподаватели! УСПЕХ!
    PCTVNET

    ОтговорИзтриване