петък, 24 септември 2021 г.

Успешни защити на дипломни работи

На 24. септември 2021 г. 9 студенти защитиха успешно своите дипломни разработки. Четири от тях придобиха образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и вече са инженер-мениджъри; двама са магистри по бизнес администрация и трима завършиха магистърската специалност "Мениджмънт на европейски проекти".


Доц. дн Милена Кирова - председател на държавната изпитна комисия поздрави дипломантите за защитените с много високи оценки разработки и им пожела здраве, успешна реализация и практическо приложение на придобитите в Русенския университет знания и умения.


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар