четвъртък, 23 септември 2021 г.

ФБМ изпрати Випуск 2021 с много емоции и вяра за успешна реализация

На 23. септември 2021 г. в Русенския университет се проведе тържествената промоция на Випуск 2021. Факултет "Бизнес и мениджмънт" изпрати 113 бакалаври и 30 магистри с увереност за тяхната успешна реализация.

Един пълен отличник и петнадесет първенци на своите специалности получиха дипломите си за завършено висше образование и грамоти от чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, както следва:

 • Бизнес мениджър АНА ТОДОРОВА е удостоена с грамота като първенец на випуска сред абсолвентите от хуманитарните специалности и първенец на специалността “Бизнес мениджмънт” със среден успех от следването Отличен 6,00 и среден успех от дипломирането Отличен 6,00.

 • Бакалавър по публична администрация КРИСТИЯНА СЪБЕВА, първенец на специалността „Публична администрация“;
 • Социален работник БУРЧИН АХМЕДОВА, първенец на специалността “Социални дейности”;
 • Инженер-мениджър САМУИЛ ЦОНЕВ, първенец на специалността „Индустриален мениджмънт”;
 • Икономист ГЮЛЯЙ БАХРИЕВА, първенец на специалността “Икономика”;
 • Икономист МАРТИНА КУНЕВА, първенец на специалността “Маркетинг”;
 • Експерт по  многостепенно управление на европейски и глобални политики, програми и проекти ДЕСИСЛАВА МИТКОВА, първенец на специалността „Европеистика и глобалистика (на английски език)“;
 • Експерт по национална сигурност НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ, първенец на специалността „Евроатлантическа и глобална сигурност”;
 • Магистър по бизнес администрация МИЛКА НЕНОВА, първенец на специалността „Бизнес администрация”;
 • Магистър по мениджмънт на европейски проекти РАЛИЦА ИВАНОВА, първенец на   специалността   „Мениджмънт на европейски проекти“;
 • Мениджър-предприемач МИРЕЛА ВЕРГИЛОВА, първенец на специалността „Предприемачество и иновации”;
 • Магистър по социални дейности СИЛВИЯ БЕЛОЕВА, първенец на   специалността “Клинична социална работа”;
 • Магистър по индустрален мениджмънт и маркетинг КРИСТИНА МИЛКОВА първенец на   специалността “Индустриален мениджмънт и маркетинг”; 
 • Магистър по финанси, счетоводство и одит в публичния сектор АЙФИЛИЗ МУСТАФА, първенец на   специалността “Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор”;
 • Магистър по международно сътрудничество и европейски проекти СТЕЛА ДИОНИСИЕВА, първенец на   специалността “Международно сътрудничество и европейски проекти”;
 • Магистър по европеистика и публична администрация ВАСИЛИКИ ПАНАЙОТОПУЛУ, първенец на  специалността “Европеистика и публична администрация”.


Церемонията за промоцията на Випуск 2021 продължи от 14:30 ч. с поздравително слово на доц. дн Милена Кирова - декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт", която изрази увереност, че завършващите абсолвенти са получили необходимите знания и умения, за да бъдат успешни специалисти, експерти, ръководители и предприемачи и  пожела успешна реализация в желани от тях бизнес и публични организации.

Бизнес мениджър Ана Тодорова, със своето емоционално обръщение, изказа благодарност от името на абсолвентите на всички преподаватели. Благодарности за подкрепата, вярата и търпението, бяха насочени и към семействата  на завършващите. Отличничката на випуска се обърна към всички свои колеги, откроявайки проявената упоритост и радостта от постигнатата цел, призовавайки да бъдат "достойни посланици на Русенския университет и факултет "Бизнес и мениджмънт" пред обществото и бизнеса"


Новината подготвиха: доц. д-р Даниел Павлов и д-р Мирослава Бонева

Няма коментари:

Публикуване на коментар