четвъртък, 31 май 2018 г.

Участие на преподавател от ФБМ в национални работни семинари по проект INNOVENTER за ECVET/EQF/NQF


Ръководителят на Предприемаческият Център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ доц. д-р Даниел Павлов бе сред основните участници в работните срещи, организирани от Националната федерация на работодателите на инвалиди по проект INNOVENTER, на тема „Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)“ по проект INNOVENTER.EU.

 

Работните срещи се проведоха на 30-31.05.2018 г. в гр. София, в хотел Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, във връзка с дейност 3.1.4 от проект INNOVENTER. Участие в работната среща взеха:
  • представители на държавни институции, учители и преподаватели.
  • представители на работодатели и предприятия на хора с увреждания.

По време на двете работни срещи се сподели и опита на Русенския университет „Ангел Кънчев“ по проект INNOVENTER.EU , както и иновативните методи във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за насърчаване на социалното предприемачество и създаването на междупоколенчески семейни бизнеси, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес: http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2017/10.%20Pavlov_Sheresheva_Perello.pdf

 

Участниците изказаха високо мнение за дейностите в Русенския университет за насърчаване на предприемачеството.
 
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар