сряда, 12 декември 2018 г.

Ученически формирования от русенски училища представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER

На 12. декември 2018 г. в зала 2.101 на Русенския университет десетки ученици взеха активно участие в подготвителните срещи за педстоящите обучения по проект INNOVENTER в областта на социалното предприемачество. В събитието се включиха представители на следните училища:
- ПГИУ „Елиас Канети“
- СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“
- ПГО „Недка Иван Лазарова“
- ПГРКК
- СУ „Възраждане“

Средношколците представиха различни свои инициативи, чрез които подпомагат развитието на региона. До тях бяха и техните доблестни учители, които заслужават нашата подкрепа!

Предстоящите обучения през 2019 г по социално предприемачество ще се проведат в две форми - смесена (за 16 ученика) и дистанционна (за 40 ученика).

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар