събота, 15 декември 2018 г.

Последни лекции за 2018 г. по предприемачество за магистри от ФБМ

На 15. декември 2018 г. се проведоха последните лекции за 2018 г. по предприемачество за магистри от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Съботният ден се оказа полезен за магистрите от специалностите "Предприемачество и иновации" и "Бизнес администрация" към катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" на Русенския университет, които представиха своите идеи за стартиране на бизнес.

Проведоха се и интересни разговори за междупоколенчески бизнеси по INTERGEN http://intergen-theory.eu/ Успех, колеги!

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар