понеделник, 10 декември 2018 г.

Експерти от от Областен информационен център - Русе представиха на студенти от ФБМ възможности за финансиране на проекти

На 10 декември 2018 г. Диана Аврамова и Ани Буренкова от Областен информационен център - Русе изнесоха лекция пред студенти от специалности Бизнес  мениджмънт, Индустриален мениджмънт, Европеистика и многостепенно управление (4. курс) и Публична администрация, (3. курс).

Експертите представиха Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми, финансирани от Европейските структури и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и възможностите за финансиране на проекти до края на програмния период.


Презентирани бяха и методите за управление на  проекти,  финансирани от ЕСИФ. Студентите дискутираха възможностите за финансиране на съществуващ и стартиране на нов бизнес като перспективи за тяхната  бъдеща реализация.


За повече информация: гл. ас. д-р Даниела Йорданова, dyordanova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар