четвъртък, 20 декември 2018 г.

МОН класира на първо място научната дейност на Русенския университет в професионално направление "Социални, стопански и правни науки"

За втора поредна година Министерството на образованието и науката (МОН) оценява научната дейност на научноизследователските организации и висшите училища в България. На 19. декември 2018 г. заместик-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева представи резултатите от наблюдението на научната дейност и от данните става ясно, че комплексната оценка на Русенски университет "Ангел Кънчев" се е повишила и го предвижва с 9 позиции напред,  нареждайки го на 11-то място.
В професионално направление "Социални, стопански и правни науки" Русенският университет заема първа позиция. Част от работещите в това професионално направление са преподавателите и докторантите от Факултет "Бизнес и мениджмънт".


За повече информация: МОН пълната презентация

Няма коментари:

Публикуване на коментар