вторник, 11 декември 2018 г.

Ученици от СУ "Панайот Волов" - гр. Бяла представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER

На 11. декември 2018 г. н гр. Бяла ученици от СУ "Панайот Волов" представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER.
Ръководителят на Предприемаческият център на Русенския университет бе топло посрещнат в СУ „Панайот ВОлов“, гр. Бяла, област Русе. Ученици споделиха различни свои действия, чрез които подпомагат развитието на региона. До тях бяха и техните доблестни учители, които заслужават нашата подкрепа!Предстоящите обучения през 2019 г по социално предприемачество ще се проведат под две форми - смесена (за 16 ученика) и дистанционна (за 40 ученика).

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар