вторник, 11 декември 2018 г.

Четвъртокурсници от специалност "Бизнес мениджмънт" презентираха свои екипни разработки

На 11. декември 2018 г. студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" представиха резултатите от извършените анализи на операциите в предприятия за услуги. Екипните разработки са част от обучението по специализиращата дисциплина "Операционен мениджмънт" и имат за цел бъдещите бакалаври да намерят отражението на получените теоретични знания в реални бизнес организации.
 
 
 
 
 
 

Екипите работиха усърдно през изминалия семестър и с удоволствие споделиха резултатите със своите колеги.

За повече информация:
доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар