понеделник, 11 февруари 2019 г.

Топла среща с ученици от ПГО "Недка Лазарова", гр. Русе по проект INNOVENTER

На 11. февруари 2019 г. ученици от ПГО "Недка Лазарова" гр. Русе се срещнаха с Ръководителя на Центъра за насърчаване на предприемачесвтото на Русеснкия университет (доц. д-р Даниел Павлов) за последни наставления по подготовката на дистанционите обучения на проект INNOVENTER (DEV 523).

Учениците, активно подпомогнати от техния Диркетор - г-жа Диана Иванова, представиха своите кръжочни и други дейности, чрез които в учебното заведение се подпомага социалното предприемачество.

Важен момент от срещата беше и възможността на средношколците да потърсят реализация в своя роден край.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар