сряда, 27 февруари 2019 г.

Колектив от Факултет "Бизнес и мениджмънт" получи специалната награда на ректора за постер

На 26. февруари 2019 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се откри постерна изложба, отразяваща резултатите от работата по проектите, финансирани от Фонд „Научни изследвания" през изминалата година.
Колектив от Факултет "Бизнес и мениджмънт" с ръководител доц. д-р Свилена Свиленова Рускова получи СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на ректора за постера по проект 18-БМ-01 „Приложни изследвания на инструментариума на ко-мениджмънта за постигане на устойчиво развитие.


За повече информация:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
https://www.uni-ruse.bg/news/Lists/List/DispForm.aspx?ID=1388

Няма коментари:

Публикуване на коментар