петък, 8 февруари 2019 г.

Обучения за социално предприемачество по проект INNOVENTER в Разград (DEV 522, DEV 523)

В периода 07-08. февруари 2019 г. десетки ученици от област Разград взеха участие в обученията по Социално предприемачество, представяйки следните училища:
- НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград
- ПГХТБ „Мария Кюри“, гр. Разград
- ППМГ „Академик Никола Обрешков", гр. Разград
- ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград
- ПГТС „Христо Смирненски“, гр. Разград
- ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф", гр. Разград
- ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, гр. Разград
- ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ – гр. ЛозницаФормираха се четири смесени екипа (DEV 522), които представиха общоградски инициативи в сферата на Социалното предприемачество. Всяко училище презентира и своите инициативи (DEV 523), чрез които се насърчава предприемачеството сред средношколците. Ето защо организаторите на събитието изказаха благодарност на учителските колективи, които подпомагат своите ученици да формират перспективни умения.

Обучението се проведе във Филиал Разград на Русенския университет, с директор проф. дтн Станка Дамянова, с лектори  доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева.


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар