петък, 22 февруари 2019 г.

В Психиатричната клиника на Атина се проведе международна среща по проект INNOVENTER

В периода 21-22 февруари 2019 г. мощна делегация, представляваща екипа на Русенския университет по проект INNOVENTER (DEV 524 и DEV 621) взе дейно участие в двудневните международни семинари. От една страна се представи опита на различни обучителни организации от Русе, Разград, Силистра и Бяла, а от друга страна се проучи опита на чуждестранните партньори на консорциума в обученията по Социално предприемачество.

След края на семинарите успешно излязохме от Психиатричната клиника на Атина.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар