четвъртък, 14 февруари 2019 г.

Финална подготовка на учениците от ПГИУ "Елиас Канети" гр. Русе за предстоящите обучения по социално предприемачество по проект INNOVENTER (DEV523)

На 14. февруари 2019 г. ученици от ПГИУ "Елиас Канети" гр. Русе се срещнаха с Ръководителя на Центъра за насърчаване на предприемачесвтото на Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) за последни наставления по подготовката на дистанционите обучения на проект INNOVENTER (DEV 523).


Учениците, активно подпомогнати от техния Директор - Анелия Георгиева и отговорните учители Боряна Илчева и Даниела Иванова, представиха своите кръжочни и други дейности, чрез които в учебното заведение се подпомага социалното предприемачество.

Важен момент от срещата беше и дискусията относно възможността на средношколците да потърсят реализация в своя роден край.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар