сряда, 20 февруари 2019 г.

В психиатричната клиника на Атина се проведе работната среща по проект INNOVENTER

На 19. и 20. февруари 2019 г. по време на работната среща се разгледаха текущите резултати на всички партньори от проект INNOVENTER. Представителите на Русенския университет - доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева запознаха консорциума с напредъка по всички работни пакети. Водещият партньор, подкрепен от всички останали, изказа похвала за изключително високите постижения на екипа на Русенския университет по обученията на ученици в целевите региони.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар